X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
هیچ !

در تاریکی های درونم هرچه که می خواهم هست

اما انگار هیچ چیز نیست .


چه در بیرون و چه در درون چیزی کم و کسر نیست

ولی انگار اصلا چیزی نیست .


هیچ هیچ ام ، تمام تمام ، ارضای ارضا !


چیزی برای بدست آوردن نمی خواهم ، هیچ !

این من ، آن من نیست .


۸۸/۹/۲۴  - یاد